Nová Zelená Úsporám pro RD – jak bude vypadat po prázdninách (?)

Jak proběhlo v mediích, tak je všeobecně známo že 30.6.2023 bude oproti původnímu plánu (30.6.2025) ukončen příjem žádostí do stávající výzvy NZÚ. Po prázdninách, 1.9.2023 bude spuštěno pokračování v „novém kabátku“.  Dnes, 2.6.2023 byly zveřejněny nové závazné pokyny, uvidíme jestli budou finální nebo ne.

Všeobecné změny:

- už včera 1.6.2023 byla spuštěna registrace do systému AIS pomocí bankovní identity, což ukončuje nutnost zřizovat NIA (tedy pokud má žadatel bankovní identitu),

- jako povinná příloha k doložení realizace nebude nutné předkládat faktury a doklady o zaplacení, doložení se bude prohlašovat formou čestného prohlášení, které bude součástí závěrečné zprávy pro všechny oblasti (přesto se předpokládá, že pro případnou kontrolu bude mít žadatel u sebe doklady uschovány po celou dobu udržitelnosti programu pro případnou kontrolu),

- uznatelnost nákladů po 1.1.2021 zůstává z předchozí výzvy beze změn,

- rekreační objekty a trvalé bydlení, v úvodu závazných pokynů je uvedeno že se rekreační objekty mají prokázat spotřebou, aby bylo zřejmé že jde o užívaní k bydlení a v příloze je stará definice požadavku na trvalé bydlení 24 měsíců – zde tedy otázka co bude platit a jestli nedojde ke změně,

- všeobecně se diskutuje o zrušení dotační podpory na zpracování posudku tam kde byl, ale ve všech opatřeních vyjma FVE zůstal zachován, jen se přesunul do základu (někteří žadatelé zapomínali žádat na příspěvek, tak naskočí automaticky).

Výměna zdrojů tepla – oblast C.1:

- navýšení dotace na podporu tepelných čerpadel země/voda (plošné kolektory) o 40 000,- tedy na 120 000/140 000,-,

- jelikož v této oblasti jde o výměnu starých neekologických zdrojů tepla, tak přibyde možnost čerpat na výměnu starého plynového kotle (staršího jak 20 let), staří se bude brát podle zřetelně vyfoceného štítku kotle (jelikož datum výroby není běžný údaj uváděný na štítku, tak se předpokládá nějaké další doplnění, revize apod.),

- pokud se bude žádat na výměnu stávajícího elektrokotle nebo plynového kotle bude potřeba doložit PENB, kde bude hodnocena obálka budovy třídou A – D (toto splní pouze budovy po roce 2000, v některých případech možná i po roce 1990, ale všeobecně hodnota D odpovídá zateplenému domu na celé obálce kromě podlah),

- podpora nebude poskytována na TČ s vrty a TČ voda-voda.

Instalace FVE – oblast C.3:

- zjednodušení výpočtu alokace, ale max. výše dotace 200 000,- stále stejná (čerpání při min. 5,4 kWp + 10,6 kWh aku),

- zrušen pojem hybridní měnič v alokační tabulce, pokud bude tedy systém bez akumulátoru a hybridního měniče bude základ navýšen z 40 000,- na 60 000,-, tedy navýšení o 20 000,- pro systémy bez akumulátoru,

- zrušena podpora 5 000,- pro přípravu projektu,

- stále platí že není podporováno rozšiřování stávajícího systému.

Dobíjecí stanice – oblast D.3:

- snížení dotace z 30 000,- na 15 000,-/dobíjecí stanice (dříve byl definován dobíjecí bod a max. počet 2 ks, tedy dotace 60 000,-, jde tedy zřejmě o snížení alokace o 45 000,-).

Zateplení – oblast A:

- oblast A nemá mnoho změn, jedna hlavní, pro větší projekty je navýšení max. alokace z 650 000,- na 950 000,- , pro větší domy lze tedy vyčerpat vyšší alokaci,

- přejmenována oblast „komplexního“ zateplení na „optimální“ zateplení a navýšena dotační podpora na jednotlivá opatření cca o 30 % (pokud někdo má nyní zažádáno v oblasti komplex a nemá hotovo je na místě se zamyslet nad případnou přeregistrací),

- u stínící techniky byla zrušena kategorizace ruční a inteligentní a stanovena alokace 1500,- Kč/m2 (jde tedy o navýšení o 50 % pro klasickou stínící techniku,

- bylo uváděno, že bude rozvolněn požadavek na parametry projektu ze 3 (celková, primární dodané energie, úspora na obálce budovy) na 2, ale zatím to tak nevypadá.

Novostavby – B

- zůstalo dle původních pravidel možnost čerpat, že pokud je nový dům postaven na místo starého domu (půdorysně), je možné čerpat z oblasti A – tedy vyšší dotace,

- došlo k redukci podporovaných oblastí ze 3 na 1, šanci už tak nedostanou klasické nízkoenergetické domy s trochu lepším zateplením a nuceným větráním s rekuperací, ale bude nutné už od začátku postavit projekt jako pasivní dům, na druhou ačkoliv bylo deklarováno, že zůstane pouze nejpřísnější oblast, tak požadavky jsou nastaveny někde mezi původní druhou a třetí třídou = nejsou tak přísně, dotace 535 000,- vč. projektu.

 

Snažil jsem se vypíchnout jen ty nejběžnější otázky.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.