C.1, C.2 – výměna zdrojů

Dotace na výměnu zdroje

Při výměně zdroje vytápění lze žádat o dotaci, pokud vyměníte stávající neekologický zdroj vytápění na pevná fosilní paliva a vybraná kapalná fosilní paliva za nový účinný zdroj na biomasu, tepelné čerpadlo nebo kondenzační kotel. Musíte splnit následující podmínky:

 • Výměna stávajícího zdroje na pevná nebo vybraná kapalná fosilní paliva
 • Objekt, který je předmětem instalace musí mít vypočítanou měrnou potřebu tepla na vytápění nižší nebo rovnu 150 kWh/m2.rok
 • Instalace musí splňovat podmínky pro jednotlivé zdroje (objem akumulační nádrže)
  • automatické kotle na biomasu musí být instalovány do soustavy s akumulačními nádržemi o celkovém objemu 20 k/kW jmenovitého výkonu zdroje (kotel 10 kW = 200 l aku)
  • ručně přikládané kotle na biomasu musí být instalovány do soustavy s akumulačními nádržemi o celkovém objemu 55 k/kW jmenovitého výkonu zdroje (kotel 10 kW = 550 l aku)
  • tepelné čerpadlo musí být instalovány do soustavy s akumulačními nádržemi o celkovém objemu 15 k/kW jmenovitého výkonu zdroje (kotel 10 kW = 150 l aku, započítávají se i výměníky v TČ)

Výše dotace na instalaci (C.1 – bez zateplení)

 • Kotel na biomasu s ručním přikládáním: až 40 tis. Kč, maximálně však 55 % z uznatelných nákladů
 • kotel na biomasu automatické přikládání: až 80 tis. Kč, maximálně však 55 % z uznatelných nákladů
 • krbové vložky: až 40 tis. Kč, maximálně však 55 % z uznatelných nákladů
 • krbové vložky automatické: až 45 tis. Kč, maximálně však 55 % z uznatelných nákladů
 • TČ voda/voda: až 80 tis. Kč, maximálně však 55 % z uznatelných nákladů
 • TČ země/voda: až 80 tis. Kč, maximálně však 55 % z uznatelných nákladů
 • TČ vzduch/voda: až 60 tis. Kč, maximálně však 55 % z uznatelných nákladů
 • kondenzační kotel až 15 tis. Kč, maximálně však 55 % z uznatelných nákladů

Pokud není hodnota měrné potřeby tepla splněna (150 kWh/m2.rok) je doporučeno provést zateplení objektu z oblasti A. Potom přiložená žádost z oblasti C na výměnu zdroje je označena jako C.1 a je zvýhodněna výše dotace na:

 • Kotel na biomasu s ručním přikládáním až 50 tis. Kč, maximálně však 75 % z uznatelných nákladů
 • kotel na biomasu automatika až 100 tis. Kč, maximálně však 75 % z uznatelných nákladů
 • krbové vložky až 50 tis. Kč, maximálně však 75 % z uznatelných nákladů
 • krbové vložky automatické až 55 tis. Kč, maximálně však 75 % z uznatelných nákladů
 • TČ voda/voda až 100 tis. Kč, maximálně však 75 % z uznatelných nákladů
 • TČ země/voda až 100 tis. Kč, maximálně však 75 % z uznatelných nákladů
 • TČ vzduch/voda až 75 tis. Kč, maximálně však 75 % z uznatelných nákladů
 • kondenzační kotel až 18 tis. Kč, maximálně však 75 % z uznatelných nákladů

Nároky na projektovou přípravu

Projektová příprava je dle SFŽP ČR rozdělena na tyto části:

 • Zpracování PD (autorizovaný inženýr nebo technik).
 • Zpracování energetického posudku (energetický auditor).
 • Pokud dojde ke změně způsobu vytápění (lokální za centrální zdroj, atp.) je nutné souhlasné stanovisko místněpříslušného stavebního úřadu.
 • Podání žádosti.

Dotace na zpracování projektu

Na zpracování a přípravu projektu pro oblast C.1 a C.2 je poskytována dotace ve výši 5 000,- Kč.

Doporučený postup při vyřizování dotace

Zpracování předběžného posudku, příprava projektu, příprava příloh pro žádost, podání žádosti o dotaci.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nová Zelená Úsporám 1.výzva. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

1 komentář u C.1, C.2 – výměna zdrojů

 1. Pingback: Nová Zelená Úsporám a výhody pro postižené povodněmi | Dotace na zeleno

Komentáře nejsou povoleny.