Archiv autora: D. Černý

Připravte si projekt na svůj záměr před jeho realizací

Máte u Vašeho dodavatele objednaný systém, na který lze čerpat dotaci z programu Nová Zelená Úsporám 2013 a bude Vám ho montovat až za několik měsíců? Pokud ano využijte možnosti, které Vám program Nová Zelená Úsporám 2013 nabízí. Kontaktujte nás a … Celý příspěvek

Rubriky: Dotační tituly | Komentáře nejsou povoleny

Projektová činnost

Projektová činnost zajišťována ve spolupráci s odborníky z oborů TZS, TZB a pozemního stavitelství je hned vedle oblasti energetiky a dotačního managmentu naši další silnou stránkou, vždyť jak jinak lze uvést navrhované energeticky úsporná opatření v „projektový život“, než kvalitním … Celý příspěvek

Rubriky: Projektová činnost | Komentáře nejsou povoleny

Zpracování PENB

Využijte našich služeb pro zpracování Průkazu energetické náročnosti budovy (neboli PENB). Ceny od 2 500,- Kč v případě zpracování PENB pro  RD, ostatní dle domluvy. Připravte si potřebné podklady (půdorys, řez, fotografickou dokumentaci Vašeho objektu, zdroj a způsob vytápění a … Celý příspěvek

Rubriky: Energetika | Komentáře nejsou povoleny

Energetika

V oblasti energetiky nabízíme naše služby počínaje zpracováním výpočtů od tepelných ztrát celkového objektu – pro stanovení výkonu zdroje vytápění, přes výpočet tepelných ztrát jednotlivých místností – pro návrh otopných těles jednotlivých místností, energetické studie vč. posouzení finanční návratnosti, zpracování … Celý příspěvek

Rubriky: Energetika | Komentáře nejsou povoleny

Kotlíkové dotace – Střední Čechy

Program „Kotlíkové dotace pro střední Čechy“ byl nakonec odstartován 2.9.2013. Výhodou tohoto dotačního titulu je poměrně nízká projektová příprava, kterou by měl žadatel zvládnout vlastními silami. V případě, že potřebujete navrhnout optimální výkon zdroje díky výpočtu tepelných ztrát, kontaktujte nás. … Celý příspěvek

Rubriky: Dotační tituly, Kotlíkové dotace – Střední Čechy | Komentáře nejsou povoleny

Panel 2013+

Program PANEL 2013+ vyhlášeným Státním fondem pro rozvoj bydlení představuje snadný zdroj financí pro realizaci opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti budov a revitalizaci bytových domů typizované výstavby. Finanční podpora je poskytována formou nízkoprocentního úvěru s dobou splatností až po dobu … Celý příspěvek

Rubriky: Dotační tituly, Panel 2013+ | Komentáře nejsou povoleny

Dotační tituly 2013

Dotační tituly a forma jejich podpory je odlišná od institutu, který je poskytuje. V oblasti snižování energetické náročnosti budov a instalace obnovitelných zdrojů energie, je dělícím parametrem zejména právní subjektivita žadatele. fyzické osoby a fyzické osoby, právnické podnikající Nová Zelená … Celý příspěvek

Rubriky: Dotační tituly | Komentáře nejsou povoleny

Nová Zelená Úsporám 1.výzva

12.8. 2013 v 10:00 bude vyhlášena výzva na podávání žádostí do nového dotačního titulu Nová Zelená Úsporám, který má za cíl poskytovat vlastníkům rodinných domů (dále RD) finanční podporu ve formě dotace na opatření, které povedou ke snižování energetické náročnosti  stávajících RD … Celý příspěvek

Rubriky: Dotační tituly, Nová Zelená Úsporám 1.výzva | 4 komentáře

A – zateplování

Zateplení A V oblasti A podporuje program Nová Zelená Úsporám opatření vedoucí k úsporám energií na vytápění prostřednictvím zateplení rodinných domů (ve třech oblastech). Proces vyřízení / zajišťujeme: Zjištění vstupních údajů (zaměření objektu, zjištění skladby konstrukcí,…). Předběžný výpočet energetické úspory a … Celý příspěvek

Rubriky: Nová Zelená Úsporám 1.výzva | 1 komentář

B – pasivní domy

Pasivní domy B V oblasti B podporuje program Nová Zelená Úsporám výstavbu rodinných domů v pasivním standardu (rozdělenou do dvou oblastí). Oproti předchozímu programu je v novém programu vyšší alokace na podporu realizovaného opatření. A nově se dají do jedné … Celý příspěvek

Rubriky: Nová Zelená Úsporám 1.výzva | Komentáře nejsou povoleny