Připravte si projekt na svůj záměr před jeho realizací

Máte u Vašeho dodavatele objednaný systém, na který lze čerpat dotaci z programu Nová Zelená Úsporám 2013 a bude Vám ho montovat až za několik měsíců? Pokud ano využijte možnosti, které Vám program Nová Zelená Úsporám 2013 nabízí.

Kontaktujte nás a my Vám zařídíme žádost před realizací. Nejen, že si zajistíte dotaci s předstihem (dotace Vám bude vyplacena až po realizaci opatření). Na výměnu zdroje nebo instalaci solárních termických kolektorů budete mít potom 6 měsíců, na realizaci zateplení 12 měsíců, na výstavbu v pasivním standardu potom 24 měsíců od podání žádosti o dotaci.

Rubriky: Dotační tituly | Komentáře nejsou povoleny

Projektová činnost

Projektová činnost zajišťována ve spolupráci s odborníky z oborů TZS, TZB a pozemního stavitelství je hned vedle oblasti energetiky a dotačního managmentu naši další silnou stránkou, vždyť jak jinak lze uvést navrhované energeticky úsporná opatření v „projektový život“, než kvalitním projektem a od projektu je kousek k realizaci.

Nabízíme naše služby jak zaměření skutečného stavu, zpracování papírové formy PD do elektronické podoby, tak všechny stupně PD: zejména pro územní, stavební, tendrovou – realizační dokumentaci, včetně inženýringu a TDI.

Rozsah a ceny jsou individuální dle daného případu.

Rubriky: Projektová činnost | Komentáře nejsou povoleny

Zpracování PENB

Využijte našich služeb pro zpracování Průkazu energetické náročnosti budovy (neboli PENB).

 • Ceny od 2 500,- Kč v případě zpracování PENB pro  RD, ostatní dle domluvy.
 • Připravte si potřebné podklady (půdorys, řez, fotografickou dokumentaci Vašeho objektu, zdroj a způsob vytápění a přípravy teplé vody) nebo nás kontaktujte a domluvíme si návštěvu, případné zaměření posuzovaného objektu RD, BD, a ostatních typů budov.
 • Zpracování do 7 dnů nebo dle domluvy.
Rubriky: Energetika | Komentáře nejsou povoleny

Energetika

V oblasti energetiky nabízíme naše služby počínaje zpracováním výpočtů od tepelných ztrát celkového objektu – pro stanovení výkonu zdroje vytápění, přes výpočet tepelných ztrát jednotlivých místností – pro návrh otopných těles jednotlivých místností, energetické studie vč. posouzení finanční návratnosti, zpracování energetického štítku a průkazu budovy konče energetickým auditem.

Pro objednávku nás kontaktujte.

Rubriky: Energetika | Komentáře nejsou povoleny

Kotlíkové dotace – Střední Čechy

Program „Kotlíkové dotace pro střední Čechy“ byl nakonec odstartován 2.9.2013. Výhodou tohoto dotačního titulu je poměrně nízká projektová příprava, kterou by měl žadatel zvládnout vlastními silami. V případě, že potřebujete navrhnout optimální výkon zdroje díky výpočtu tepelných ztrát, kontaktujte nás.

Odkaz na program

Rubriky: Dotační tituly, Kotlíkové dotace – Střední Čechy | Komentáře nejsou povoleny

Panel 2013+

Program PANEL 2013+ vyhlášeným Státním fondem pro rozvoj bydlení představuje snadný zdroj financí pro realizaci opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti budov a revitalizaci bytových domů typizované výstavby. Finanční podpora je poskytována formou nízkoprocentního úvěru s dobou splatností až po dobu 30 let. Úvěr může krýt až 90 % rozhodných výdajů. Finanční podpora bude směřována na úkony provedené po schválení úvěru a na ty které jsou obsaženy v projektu a rozpočtu předloženého s žádostí. Konečný úrok bude vypočten dle bonity žadatele (referenční sazba 1,09 % p.a.). Program byl vyhlášen 11.1.2013 na základě účinnosti vyhlášky č. 468/2012 Sb.

 • Žadatel musí žádat před realizací stavebních opatření.
 • Realizaci musí provést firma s certifikátem ISO.

V program Panel 2013+ zařizujeme kompletní projektovou přípravu včetně pomoci doložení žádosti. Pro postup nás kontaktujte.

Stav programu

Rubriky: Dotační tituly, Panel 2013+ | Komentáře nejsou povoleny

Dotační tituly 2013

Dotační tituly a forma jejich podpory je odlišná od institutu, který je poskytuje. V oblasti snižování energetické náročnosti budov a instalace obnovitelných zdrojů energie, je dělícím parametrem zejména právní subjektivita žadatele.

 • fyzické osoby a fyzické osoby, právnické podnikající
  • Nová Zelená Úsporám (www.NZU2013.cz), žádat lze pouze na objekty rodinných domů určených k bydlení
  • Panel 2013+ (www.sfrb.cz), žádat lze pouze na objekty bytových domů určených k bydlení
 • veřejný sektor
  • Operační programy životního prostředí (www.opzp.cz), dle aktuální výzvy

Další programy jsou vyhlašovány individuálně, pokud máte dotaz ohledně konkrétního titulu (i toho co zde není uveden) neváhejte nás se svým dotazem kontaktovat.

Rubriky: Dotační tituly | Komentáře nejsou povoleny

Nová Zelená Úsporám 1.výzva

12.8. 2013 v 10:00 bude vyhlášena výzva na podávání žádostí do nového dotačního titulu Nová Zelená Úsporám, který má za cíl poskytovat vlastníkům rodinných domů (dále RD) finanční podporu ve formě dotace na opatření, které povedou ke snižování energetické náročnosti  stávajících RD (oblast A), náhradu neekologického zdroje tepla (oblast C.1 a C.2) , instalaci solárních termických  systémů (oblast C.3), či výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností (oblast B). Čerpat podporu lze také na zpracování odborného posudku nebo na zajištění technického dozoru (oblast D).

Finanční prostředky pro tento dotační titul jsou z emisních povolenek CO2 a celkový výnos z prodeje bude rozprostřen formou výzev v tomto programu v letech 2013 – 2020. V první výzvě jsou uznávána opatření pouze pro RD. Podpora bytových domů se předpokládá až od roku 2015. Aktuální znění programu lze sledovat na oficiálním webu: www.nzu2013.cz.

Naše služby a metodický přístup k vyřízení dotace se dělí podle toho, zda opatření, na které chcete žádat, již máte realizováno, nebo jej teprve plánujete realizovat. V každém případě Vám nabídneme naši plnou podporu.

Pro žadatele:

Jste majitel RD a již máte realizováno opatření na které lze žádat dotaci? Zpracujeme Vám energetické výpočty, projektovou dokumentaci, zkompletujeme veškeré přílohy k žádosti a podáme za Vás žádost.

Plánujete nebo si nejste jisti zda bude pro Vás program Nová Zelená Úsporám přínosem energetických a finančních úspor? Nechte si od nás zpracovat předběžný odborný posudek, v kterém Vám navrhneme možná opatření pro zateplení, nebo poradíme s obnovitelným zdrojem (výkon, druh, apod.). Předběžný posudek se doporučuje i k možnosti posouzení zda-li Vámi provedené opatření splňuje podmínky programu.

Postup pro využití našich služeb:

 • Pokud Vás zaujala nabídka našich služeb, kontaktujte nás na kontaktech uvedených v sekci kontakty. Další možnost je vytisknutí objednávkového formuláře, který naleznete v podsekci jednotlivých služeb nebo také v menu pod záložkou objednávka, v případě využití našich služeb pro kombinaci opatření, bude výsledná cena upravena, dle ceníku. Objednávkový formulář vytiskněte, vyplňte, připojte potřebné přílohy (uvedené ve formuláři) a zašlete nám ho zpět poštou nebo emailem. V případě, že se rozhodnete pro naše kompletní služby i s podáním žádosti bude třeba doplnit potřebné přílohy jako originály poštou.
 • Po obdržení objednávky Vás kontaktujeme a případně Vás vyzveme k doplnění, případně vysvětlení. V případě zateplení nebo nekompletnosti podkladů si s Vámi domluvíme termín na dodatečné návštěvě a případné zaměření objektu.
 • Vypracovanou kopii Odborného posudku Vám zašleme poštou společně s fakturou k úhradě.
 • Po obdržení platby na náš účet Vaši žádost postoupí Vaše žádost k administraci.

Předpokládaná délka procesu po obdržení kompletní objednávky je do 1 týdne.

Pro montážní firmy:

Z našich bohatých zkušeností lze konstatovat, že montážní firma chce pouze montovat výrobky a neztrácet čas papírováním. Přenechejte nám papírování a zajistěte tak Vašim zákazníkům kompletní služby okolo dotace.

 • Forma a postup spolupráce dle domluvy.

Další informace:

Rubriky: Dotační tituly, Nová Zelená Úsporám 1.výzva | 4 komentáře

A – zateplování

Zateplení A

V oblasti A podporuje program Nová Zelená Úsporám opatření vedoucí k úsporám energií na vytápění prostřednictvím zateplení rodinných domů (ve třech oblastech).

Proces vyřízení / zajišťujeme:

 • Zjištění vstupních údajů (zaměření objektu, zjištění skladby konstrukcí,…).
 • Předběžný výpočet energetické úspory a návrh nejvhodnější varianty.1)
 • Dokončení energetického hodnocení zvolené varianty.
 • Zpracování projektové dokumentace.
 • Kompletace příloh a podání žádosti.

1) Díky službě Předběžný výpočet získáte finančně dostupný přehled o možnostech snižování energetické náročnosti Vaši nemovitosti. Pokud bude výsledkem Předběžného výpočtu, že nelze splnit podmínky programu v oblasti A, nebo nebudete-li s navrženým opatřením souhlasit, naše spolupráce v oblasti A končí. V případě, výběru pro Vás optimální varianty zateplení, pokračuje proces energetického hodnocení k dokončení a následně vypracování projektové dokumentace dle zvolené varianty.

Výše dotace na instalaci Výše dotace není striktně stanovena jako v předchozím titulu Zelená Úsporám. Oblast finanční podpory je rozdělena do tří kapitol (z nichž jsou dvě reálně dosažitelné). Výše dotace bude individuální a lze ji odhadnou se 100 % přesností při vypracování předběžného posudku (na základě dosažitelných úspor a stanovení nákladů dle ploch konstrukcí).

Nároky na projektovou přípravu

Projektová příprava je dle požadavků SFŽP ČR rozdělena na tyto části:

 • Zpracování PD (autorizovaný inženýr nebo technik).
 • Zpracování energetického posudku (energetický auditor).
 • Zpracování PENB (zpracovatel v katalogu MPO).
 • Souhlasné stanovisko místněpříslušného stavebního úřadu.
 • Podání žádosti.

Doporučený postup při vyřizování dotaceZpracování předběžného posudku, příprava projektu, příprava příloh pro žádost, podání žádosti o dotaci.

Rubriky: Nová Zelená Úsporám 1.výzva | 1 komentář

B – pasivní domy

Pasivní domy B

V oblasti B podporuje program Nová Zelená Úsporám výstavbu rodinných domů v pasivním standardu (rozdělenou do dvou oblastí). Oproti předchozímu programu je v novém programu vyšší alokace na podporu realizovaného opatření. A nově se dají do jedné žádosti zahrnout i uznatelné náklady na zdroj vytápění (což ušetří žadateli starost s podávání druhé žádosti). K podpoře z oblasti B se může přidat podpora z oblasti C.3 (instalace solárních kolektorů).

Stejně jako v minulém programu nabízíme služby i v této oblasti. Tato oblast je však daleko komplexnější a propojena s vícero výpočty a posudky. Proto jsou naše postupy a tím i naše služby individuální dle jednotlivých žadatelů a zejména stupni rozpracovanosti jejich novostavby. Proto nás pro domluvu postupu kontaktujte a připravte si alespoň projektovou dokumentaci k vaší stavbě.

Rubriky: Nová Zelená Úsporám 1.výzva | Komentáře nejsou povoleny