Nová Zelená Úsporám pro RD – jak bude vypadat po prázdninách (?)

Jak proběhlo v mediích, tak je všeobecně známo že 30.6.2023 bude oproti původnímu plánu (30.6.2025) ukončen příjem žádostí do stávající výzvy NZÚ. Po prázdninách, 1.9.2023 bude spuštěno pokračování v „novém kabátku“.  Dnes, 2.6.2023 byly zveřejněny nové závazné pokyny, uvidíme jestli budou finální nebo ne.

Všeobecné změny:

- už včera 1.6.2023 byla spuštěna registrace do systému AIS pomocí bankovní identity, což ukončuje nutnost zřizovat NIA (tedy pokud má žadatel bankovní identitu),

- jako povinná příloha k doložení realizace nebude nutné předkládat faktury a doklady o zaplacení, doložení se bude prohlašovat formou čestného prohlášení, které bude součástí závěrečné zprávy pro všechny oblasti (přesto se předpokládá, že pro případnou kontrolu bude mít žadatel u sebe doklady uschovány po celou dobu udržitelnosti programu pro případnou kontrolu),

- uznatelnost nákladů po 1.1.2021 zůstává z předchozí výzvy beze změn,

- rekreační objekty a trvalé bydlení, v úvodu závazných pokynů je uvedeno že se rekreační objekty mají prokázat spotřebou, aby bylo zřejmé že jde o užívaní k bydlení a v příloze je stará definice požadavku na trvalé bydlení 24 měsíců – zde tedy otázka co bude platit a jestli nedojde ke změně,

- všeobecně se diskutuje o zrušení dotační podpory na zpracování posudku tam kde byl, ale ve všech opatřeních vyjma FVE zůstal zachován, jen se přesunul do základu (někteří žadatelé zapomínali žádat na příspěvek, tak naskočí automaticky).

Výměna zdrojů tepla – oblast C.1:

- navýšení dotace na podporu tepelných čerpadel země/voda (plošné kolektory) o 40 000,- tedy na 120 000/140 000,-,

- jelikož v této oblasti jde o výměnu starých neekologických zdrojů tepla, tak přibyde možnost čerpat na výměnu starého plynového kotle (staršího jak 20 let), staří se bude brát podle zřetelně vyfoceného štítku kotle (jelikož datum výroby není běžný údaj uváděný na štítku, tak se předpokládá nějaké další doplnění, revize apod.),

- pokud se bude žádat na výměnu stávajícího elektrokotle nebo plynového kotle bude potřeba doložit PENB, kde bude hodnocena obálka budovy třídou A – D (toto splní pouze budovy po roce 2000, v některých případech možná i po roce 1990, ale všeobecně hodnota D odpovídá zateplenému domu na celé obálce kromě podlah),

- podpora nebude poskytována na TČ s vrty a TČ voda-voda.

Instalace FVE – oblast C.3:

- zjednodušení výpočtu alokace, ale max. výše dotace 200 000,- stále stejná (čerpání při min. 5,4 kWp + 10,6 kWh aku),

- zrušen pojem hybridní měnič v alokační tabulce, pokud bude tedy systém bez akumulátoru a hybridního měniče bude základ navýšen z 40 000,- na 60 000,-, tedy navýšení o 20 000,- pro systémy bez akumulátoru,

- zrušena podpora 5 000,- pro přípravu projektu,

- stále platí že není podporováno rozšiřování stávajícího systému.

Dobíjecí stanice – oblast D.3:

- snížení dotace z 30 000,- na 15 000,-/dobíjecí stanice (dříve byl definován dobíjecí bod a max. počet 2 ks, tedy dotace 60 000,-, jde tedy zřejmě o snížení alokace o 45 000,-).

Zateplení – oblast A:

- oblast A nemá mnoho změn, jedna hlavní, pro větší projekty je navýšení max. alokace z 650 000,- na 950 000,- , pro větší domy lze tedy vyčerpat vyšší alokaci,

- přejmenována oblast „komplexního“ zateplení na „optimální“ zateplení a navýšena dotační podpora na jednotlivá opatření cca o 30 % (pokud někdo má nyní zažádáno v oblasti komplex a nemá hotovo je na místě se zamyslet nad případnou přeregistrací),

- u stínící techniky byla zrušena kategorizace ruční a inteligentní a stanovena alokace 1500,- Kč/m2 (jde tedy o navýšení o 50 % pro klasickou stínící techniku,

- bylo uváděno, že bude rozvolněn požadavek na parametry projektu ze 3 (celková, primární dodané energie, úspora na obálce budovy) na 2, ale zatím to tak nevypadá.

Novostavby – B

- zůstalo dle původních pravidel možnost čerpat, že pokud je nový dům postaven na místo starého domu (půdorysně), je možné čerpat z oblasti A – tedy vyšší dotace,

- došlo k redukci podporovaných oblastí ze 3 na 1, šanci už tak nedostanou klasické nízkoenergetické domy s trochu lepším zateplením a nuceným větráním s rekuperací, ale bude nutné už od začátku postavit projekt jako pasivní dům, na druhou ačkoliv bylo deklarováno, že zůstane pouze nejpřísnější oblast, tak požadavky jsou nastaveny někde mezi původní druhou a třetí třídou = nejsou tak přísně, dotace 535 000,- vč. projektu.

 

Snažil jsem se vypíchnout jen ty nejběžnější otázky.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Nová zelená úsporám: Hlavní změna pro zateplení od 12.10.2021

Po 7 letech dochází opět k významnější změně v programu NZÚ od 12.10.2021. Ačkoliv dochází k všeobecnému zvýšení dotačních částek, v oblasti A – zateplení se nachází poměrně závažná změna, která se týká výplní otvorů. Vyznačena červeně v řádku tabulky dnes zveřejněné výzvy.

Trocha teorie: Posouzení/návrh výplní otvorů dle ČSN 73 0540-2:2011, která je podchycena v legislativě a je tak běžným standardem. Tato norma stanovuje požadované hodnoty (Un,20) a doporučené hodnoty (Urec) součinitele prostupu tepla pro jednotlivé konstrukce a také pro okna a dveře.

Legislativní požadavky a požadavky programu na vybrané konstrukce:

Tudíž ne každé okno a dveře podmínky splní.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Nová zelená úsporám: výzva prodloužena do konce roku

Příjem žádostí do NZÚ byl oficiálně prodloužen do konce roku ODKAZ. I když se to zdá být dlouhá doba, doporučuji pokud máte v plánu žádat, obrátit se na nás již co nejdříve. Protože času na přípravu kvalitního projektu není nikdy dost!

Rubriky: Nová Zelená Úsporám 2014, 2.výzva | Komentáře nejsou povoleny

Druhá kotlíková dotace pro Středočechy již 8. září 2014

První kotlíková dotace byla poměrně rychlou záležitostí a byla vyhlášena celkem nečekaně. MŽP se zřejmě ponaučilo a výzvu vyhlašuje s dostatečným předstihem, můžete si přečíst ZDE.

Výzva je určena převážně pro ty, pro které nebylo možné splnit podmínky programu Nová Zelená Úsporám (jejich rodinný dům musí splňovat nesmyslnou hodnotu energetické náročnosti do 150 kWh/m2.rok) a pro ty kteří mají v plánu instalovat zdroj nejen na spalování biomasy, ale také uhlí.

Zpracování žádosti zvládne každý žadatel bez nutnosti pomoci projektanta, v případě nutnosti nás kontaktujte. Podklady k žádostem lze očekávat, že budou zveřejněny ZDE.

Rubriky: Kotlíkové dotace – Střední Čechy | Komentáře nejsou povoleny

Nová Zelená Úsporám 2014, 2.výzva

Od 1.4.2014 byl spuštěn SFŽP ČR nový dotační program s názvem Nová Zelená Úsporám, informace jsou dostupné na webu http://www.novazelenausporam.cz/zadatele-o-dotaci/rodinne-domy/ a měl by být otevřený do 31.10.2014 nebo do vyčerpání alokace 2 miliard Kč. Vzhledem k tomu, že je program až na malé výjimky s programem z roku 2013, lze očekávat že bude dostatek finančních prostředků až do uvedeného data, také lze očekávat dodatečné prodloužení jako u minulé výzvy.

Pro zpracování energetického posudku, projektové dokumentace, administrace nebo komplexního řešení vaší žádosti nás kontaktujte.

Od spuštění programu, byl již program doplněn druhým dodatkem, který zvýhodňuje původní znění programu.

Rubriky: Nová Zelená Úsporám 2014, 2.výzva | Komentáře nejsou povoleny

Nová zelená úsporám a její programová budoucnost

Podle vyjádření stávajícího ministra životního prostředí v demisi, Tomáše Jana Podivínského, se podařilo schválit na zasedání vlády již v budoucnu zmíněné obrysy programu Nová Zelená Úsporám. Jde tedy o to, že program Nová Zelená Úsporám bude otevřen do roku 2020 a bude se každý rok vyhlašovat formou výzvy. Ve svém prohlášení uvedl, že se podařilo vyjednat na toto plánovací období 27 miliard. Což odpovídá cca 4,5 miliardě Kč za rok. Lze předpokládat, že se však výše alokace bude lišit podle jednotlivých výzev (od roku 2015 se plánuje podpora bytových domů).

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Další výzva NZÚ 2013 pozastavena

Ačkoliv to vypadalo, že program NZÚ 2013 bude mít další alokační prostředky pro pokračování dalších výzev ještě v tomto roce, bylo 24.10.2013 zveřejněno v tiskových materiálech SFŽP ČR, že nikoliv. Lze předpokládat, že žadatelé budou muset počkat na novou vládu. Přesto lze předpokládat, že stávající výzva bude otevřena do vyčerpání stanovené alokace 1 mld. Kč.

https://www.sfzp.cz/clanek/193/2149/stanovisko-clenu-rady-statniho-fondu-zivotniho-prostredi-cr-k-zastavenemu-programu-nova-zelena-usporam/

Rubriky: Dotační tituly, Nová Zelená Úsporám 1.výzva | Komentáře nejsou povoleny

Kotlíkové dotace – Ústecký kraj

Od 1.8. byla vyhlášena dotační podpora pro výměnu kotlů v ústeckém kraji otevře se i pro střední čechy?

Rubriky: Dotační tituly, Kotlíkové dotace – Ústecký kraj | Komentáře nejsou povoleny

Navýšení alokace NZU2013

Nový premiér Jiří Rusnok 4.8.2013 v pořadu OVM oznámil záměr o navýšení alokace programu NZU2013 o 1 až 2 miliardy KČ z podniku Lesy ČR.

Rubriky: Dotační tituly, Nová Zelená Úsporám 1.výzva | Komentáře nejsou povoleny

Nová Zelená Úsporám a výhody pro postižené povodněmi

Pro žadatele o dotaci z programu Nová Zelená Úsporám, kteří byli postiženi v červnu 2013 povodněmi, vyhlásil SFŽP ČR výhodnější podmínky programu.

Výčet výhodnějších podmínek je uveden v Příloze 1 směrnice MŽP 9/2013 .

V součtu jde o zvýhodnění finanční výše dotace a možnost pozdějšího papírového doložení na podatelnu SFŽP ČR. Bohužel nebyly změkčeny podmínky pro splnění podmínek programu ani v oblasti C výměny zdrojů a instalaci solárních kolektorů.

Pokud jste byli oběťmi povodní, sdělte nám tuto informaci již při vyplňování objednávky ať tuto skutečnost můžeme promítnout do projektu.

Rubriky: Dotační tituly | Komentáře nejsou povoleny